Marketing fogalma:

A marketing fogalma mindmáig a szakemberek számára is nehezen körülhatárolható, lévén, hogy egy igen összetett tevékenységről és strukturált eszköztárról beszélünk. Rejti valamennyi társadalomtudomány kutatásait, annak eredményeit, mindezt egy vállalat vagy szervezet sikeres és hatékony piaci szereplésének érdekében.

A marketing a fogyasztó számára nem tudatos, nem törődik vele direkt módon, azonban öntudatlanul is minden embert, így vagy úgy de befolyásol a marketing. Sokrétű eszközrendszerével jelentős hatással bír az emberi elmére. Ha kell, befolyásol, ha kell, meggyőz, míg a marketing fogalma ?egyesek szerint negatív értelemben- manipulál is.

A marketing fogalma és annak jelentésrétegei a marketing szakemberek számára kiemelt területet jelentenek. Hiszen a folyamatosan változó fogyasztói szokásokkal a marketing fogalma is egyre bővül, és új területekkel egészül ki. Ami biztos, hogy a marketing képes formálni a piacot, miközben a fogyasztói tudatot is jelentősen befolyásolja és alakítja.

marketing fogalma